Skip to content

Ajankohtaista

Pitkälle harkituilla valinnoilla mahdollistetaan elinkaarikestävä rakennus

AREn hankekehityspäällikkö Jesse Rehnin mukaan rakennushankkeiden painopistettä pitäisi siirtää investointikustannusten minimoinnista rakennuksen koko elinkaaren optimointiin.

Rakennushankkeissa tarkastellaan usein vain pientä osaa rakennuksen elinkaaresta. Talotekniikkaurakoinnin, ylläpidon ja huollon asiantuntijayritys ARElla uskotaan, että talotekniikalla olisi mahdollisuuksia parempaan, mikäli suunnitteluvalinnoissa tähdättäisiin pidemmälle. Vaikutukset olisivat suuremmat rakennusten sisäilmaan, energiatehokkuuteen, käyttäjäystävällisyyteen ja turvallisuuteen.

– Haluammekin nostaa jo suunnitteluvaiheessa valokeilaan rakennuksen koko pitkän käyttö- ja ylläpitovaiheen sekä optimoida kokonaisuutta sen kannalta, kertoo AREn hankekehityspäällikkö Jesse Rehn.

Hän haluaa haastaa rakennusalalla tyypillistä investointirakentamista, jossa huomio kiinnittyy pääasiassa halpoihin investointikustannuksiin. – Rakentamisessa pitäisi hakea elinkaariratkaisuja ja optimoida siksi myös talotekniikkaa mahdollisimman varhain suunnittelun alussa.

Rehn harmittelee nykyistä rakentamisen mallia, jossa kokonaisuuteen vaikuttavia päätöksiä tehdään, ennen kuin talotekniikkaa tai edes rakennusteknisiä asioita ehditään ottaa kunnolla huomioon.

– Kun talotekniikka lopulta pääsee mukaan hankkeeseen, vaikuttamismahdollisuudet ovat vähissä. Elinkaarikestävät, kustannustehokkaat ja vähäpäästöiset valinnat tehdään hankekehityksen varhaisessa vaiheessa.

Elinkaarirakentaminen nostaa ylläpitovaiheen merkitystä

ARE on tuomassa rakennushankkeisiin uutta kulmaa. Tavoitteena on yhdistää kehitysvaihe, rakentaminen ja ylläpito niin, että ne tukevat toisiaan rakennuksen koko elinkaaren ajan. Malli parantaa niin rakennuksen toimivuutta kuin hyvinvointia.

– Ylläpitovaiheen näkökulma pitäisi ottaa huomioon jo kehitysvaiheen alussa, Rehn korostaa.

Rakennushankkeissa automaatiolla on laite- ja järjestelmävalintojen lisäksi iso merkitys, kun halutaan tukea kohteen pitkää käyttöikää. Rakennusautomaatiolla vaikutetaan myös siihen, että rakennusta on mahdollista seurata käytön aikana. – Silloin voimme varmistaa, että rakennus toimii turvallisesti, kestävästi ja suunnitelmien mukaan.

Elinkaariajattelu tukee yhteistyötä

Rehnin mukaan liian tiukka keskittyminen investointikustannuksiin romuttaa eri toimijoiden välisen yhteistyön jo hankkeen alussa. Kaikki pelaavat omaa peliään. Sen sijaan elinkaariajattelu tukee yhteistyötä.

– Jokaisella on rakennushankkeessa oma tärkeä pelipaikkansa, eikä kukaan pysty tekemään kaikkea yksin. Siksi keskustelemme ratkaisuista mielellään suunnittelija- ja rakentamiskumppaneiden sekä kiinteistönomistajan kanssa hankkeen kaikissa vaiheissa.

Rehn vakuuttaa, että jos talotekniikkaurakoitsija pääsee mukaan keskusteluihin jo hankkeen kehitysvaiheessa, tieto siirtyy paremmin myös rakentamisvaiheeseen.

– Kehitysvaiheessa on mahdollista tehdä monia valintoja, jotka helpottavat työmaan onnistumista. Työmaalla voidaan puolestaan valvoa, että fokus säilyy oikeassa suunnassa.

Talotekniikka NEXT:ssä ARE:n Jesse Rehn kertoo lisää aiheesta!

Talotekniikka NEXT -seminaarin järjestävät:

Pääyhteistyökumppanit

Kumppanit

Yhteystiedot

Yhteyshenkilöt Kiinkossa:

Kaisa Saarela, koulutuspäällikkö, kaisa.saarela@kiinko.fi

Ninni Yletyinen, koulutuskoordinaattori ninni.yletyinen@kiinko.fi

Yhteyshenkilö Granlundilla:

Riikka Linna, viestintä- ja markkinointipäällikkö, riikka.linna@granlund.fi