Skip to content

Ajankohtaista

Talotekniikka johtaa tietä kohti tekoälyratkaisuja

Tekoälyyn perustuvien sovellusten käyttöönotto edellyttää suurten datamäärien analysointia ja tiedon vakioimista. Talotekniikka näyttää tässä mallia koko kiinteistö- ja rakennusalalle.

Talotekniikan tuottaman datan avulla on mahdollista ratkaista kiinteistö- ja rakennusalan haasteita, jotka liittyvät muun muassa tuottavuuteen, energiatehokkuuteen ja vastuullisuuteen.

Granlundin liiketoiminnan kehitysjohtaja Ville Reinikainen huomauttaa, että talotekniikassa käyttökelpoista tietoa on saatavilla moninkertaisesti enemmän kuin millään muulla rakentamisen osa-alueella.

”Yksityiskohtaisen tiedon tuottaminen ja hyödyntäminen on ollut talotekniikan toimijoille luontevaa jo vuosikausia. Hyödyntämätöntä potentiaalia on kuitenkin runsaasti”, Reinikainen sanoo.

Kiinteistö- ja rakennusalan toimijat tuottavat tietomalleihin jo nyt paljon tietoa. Ongelmana kuitenkin on, että kukin toimija rakentaa tietokantoja omilla säännöillään.

”Jatkossa tietomallien tietosisällön on oltava vakioitua, jolloin eri toimijoiden tuottamaa tietoa on mahdollista jakaa muillekin, oli sitten kyse suunnittelusta rakentamisesta tai ylläpidosta”, Reinikainen toteaa.

Kaikki hyötyvät vakioidun tiedon jakamisesta

Talotekniikan laitevalmistajien, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja ylläpitäjien tuottama vakioitu ja koneluettava tieto tarjoaa paljon uusia mahdollisuuksia.

Esimerkiksi vaikkapa valaisinjärjestelmien toimittaja voi kehittää digitaalisia ratkaisuja, jotka omien järjestelmiensä ohjauksen ohella pystyvät tuottamaan hyödyllistä tietoa muillekin toimijoille. Data voi auttaa esimerkiksi energianhallinnan optimoinnissa tai tilan käyttöasteen mittaamisessa.

”Yksittäiselle toimijalle tuotettu data voi olla arvoltaan pientä. Mutta kun monet tahot pystyvät sitä hyödyntämään, kokonaisvaikutus on suuri. Näin kaikki voittavat digitaalisuuden ympärille rakentuvasta yhteistyöstä”, Granlundin innovaatiojohtaja ja Aalto-yliopiston työelämäprofessori Heikki Ihasalo sanoo.

Rakennusalan toimijat ovat perinteisesti jakaneet tuottamaansa tietoa säästeliäästi muille. Tästä toimintamallista kannattaa Reinikaisen mielestä nyt irtautua.

”Tietoa standardoivat ja sitä avoimesti jakavat toimijat kuuluvat tulevaisuuden voittajiin. He ovat kiinnostavia kumppaneita muille toimijoille ja luovat tiedon avulla kasvua omaan liiketoimintaan”, Reinikainen perustelee.

Vastuullinen liiketoiminta hyödyntää dataa

Reinikaisen mukaan kiinteistömassasta kerätyn datan ja siitä tehtyjen analyysien merkitystä korostavat entisestään kiristyvä sääntely ja sidosryhmien kasvavat vaatimukset vastuullisesta toiminnasta.

Kiinteistönomistajan on pystyttävä osoittamaan rahoittajille ja vuokralaisille, että se harjoittaa vastuullista liiketoimintaa. Kiristyvästä sääntelystä ajankohtainen esimerkki on EU-taksonomia, joka edellyttää entistä tarkempaa raportointia ympäristöasioissa.

Reinikainen huomauttaa, että datan avulla kiinteistön omistaja voi esimerkiksi osoittaa tekemänsä parannukset energia- tai materiaalitehokkuudessa.

”Käytön aikainen energian kulutus on noin puolet rakennuksen hiilijalanjäljestä koko elinkaaren aikana. Energiatehokkuutta parannetaan kustannustehokkaimmin taloteknisillä ratkaisuilla. Tämä on moneen kertaan osoitettu vertaisarvioiduissa laadukkaissa tutkimuksissa.”

Data-analytiikkaa ja simulointimalleja hyödyntämällä energian kulutusta ja päästöjä leikkaavat investoinnit voidaan kohdistaa kustannustehokkaasti oikeisiin paikkoihin. Dataa hyödyntävä älykäs talotekniikka varmistaa puolestaan energiatehokkuuden ohella myös miellyttävät ja terveelliset sisäolosuhteet.

Tekoäly tarvitsee vakioitua datamassaa

Granlund on tehnyt jo pitkään tiedon vakioimisen ja standardoidun datanhallinnan kehitystyötä. Granlund on myös mukana muun muassa tutkijoiden ja yritysten Talotekniikka 2030 -yhteenliittymässä, joka määrittää toimialaa uudistavan vision ja edistää sen toteutumista tutkimuksen ja nopeiden kokeilujen avulla.

”Tiedon vakioinnin kehittäminen tarjoaa Graalin maljan, jonka avulla hyviä ratkaisuja voidaan skaalata ja kehittää uusia”, Reinikainen muistuttaa.

Heikki Ihasalo huomauttaa, että suuret ja vakioidut datamäärät ovat myös edellytys ottaa käyttöön tekoälyratkaisuja ja koneoppimista kiinteistö- ja rakennusalalla. ”Tässäkin talotekniikka voi olla edelläkävijä. Tuotamme dataa, jota voidaan lähteä hyödyntämään tekoälypohjaisissa ratkaisuissa.”

 

Granlundin liiketoiminnan kehitysjohtaja Ville Reinikainen sekä kehitysjohtaja Tero Järvinen puhuvat lisää aiheesta Talotekniikka NEXT -puheenvuorossaan: Talotekniikka vie kiinteistö- ja rakennusalaa kohti datapohjaisia ratkaisuja

Talotekniikka NEXT -seminaarin järjestävät:

Pääyhteistyökumppanit

Kumppanit

Yhteystiedot

Yhteyshenkilöt Kiinkossa:

Kaisa Saarela, koulutuspäällikkö, kaisa.saarela@kiinko.fi

Ninni Yletyinen, koulutuskoordinaattori ninni.yletyinen@kiinko.fi

Yhteyshenkilö Granlundilla:

Riikka Linna, viestintä- ja markkinointipäällikkö, riikka.linna@granlund.fi