Skip to content

Valvojien pätevyyskoulutukset

Talotekniikan ja rakennustyön valvojan FISE-pätevyyteen tähtäävät koulutusohjelmat

Rakennustöissä tarvitaan pätevää valvontaa.
Pätevä valvoja turvaa kiinteistön omistajan ja rakennuttajan tavoitteiden toteutumisen.
Kiinkon valvojakoulutukset ovat osa FISEn ylläpitämää pätevyysjärjestelmää. Kiinkossa voit opiskella sekä talonrakennuksen, että talotekniikan eri osa-alueiden valvontaa alan johtavien asiantuntijoiden johdolla.

FISEn hyväksymiin valvojien pätevyyskoulutuksiin voi osallistua,
vaikka ei aikoisikaan hakea pätevyyttä tai kokemusvuodet eivät vielä riittäisi pätevyyden saamiseen.

Talotekniikan valvojien koulutukset

Talotekniikan valvojien pätevyyksissä pohjakoulutuksena käydään talotekniikan perusvalvojan koulutus (TATE) ja siihen liittyvä tentti, jonka jälkeen valvontapätevyyksiä voi opiskella lisää suuntautuen joko LVI-, RAU- tai sähkövalvontaan. 

Seuraava toteutus 17.9.-9.12.2024
Lisätietoja: kiinko.fi | Perus-TATE


Tule varmistamaan koulutuksella oman ammattitaitosi ajantasaisuus ja valvomiesi projektien talotekniikan toimivuus. Koulutuksessa perehdyt TATE-valvonnan tehtäviin, vastuisiin sekä viranomaisvaatimuksiin.

Koulutuksessa käsitellään kattavasti taloteknisen valvonnan osa-alueet suunnittelun, toimintaprosessien, toimivuuden varmistamisen, valvontasopimusten, ympäristöjärjestelmien, aikataulujen hallinnan, viranomaisvalvonnan, asennustapatarkastusten, dokumentoinnin, vastaanoton ja takuuajan toimenpiteiden ja toiminnan seuraamisen osalta. Asiantuntijoiden neuvot antavat konkreettisia hyötyjä, ja opit saavuttamaan järjestelmällisesti tavoiteltuja valvontaprosesseja.

Talotekniikan perusvalvojan koulutus (TATE) on talotekniikan valvojapätevyyksistä ensimmäinen ja laajin kokonaisuus. Koulutus antaa mahdollisuuden hakea FISE-pätevyyttä muiden pätevyysvaatimusten täyttyessä, ja rakentaa pohjan syventävien talotekniikan valvojakoulutusten sisällölle.

Seuraava toteutus 12.3.-15.5.2024
Lisätietoja: kiinko.fi | LVI-TATE

Syvennä osaamistasi LVI-rakentamisen valvonnassa ja kehity erityisosaajaksi. Pääset perehtymään kokeneiden asiantuntijoidemme kanssa LVI-valvontaprosessiin, sen tavoitteisiin, määräyksiin, haasteisiin ja käytännön esimerkkeihin.

Seuraava toteutus 19.3.-15.5.2024
Lisätietoja: kiinko.fi | Sähkö-TATE

Koulutuksessa pääset perehtymään kokeneiden asiantuntijoidemme kanssa koko sähkövalvontaprosessiin suunnittelusta käyttöönottoon. Koulutuksessa syvennytään erityisesti sähkö-, taloautomaatio- ja tietoteknisten järjestelmien valvonnan erityisongelmiin, parhaisiin käytäntöihin, uusimpiin määräyksiin sekä tekniikoihin. 

Seuraava toteutus 25.4.-17.6.2024
Lisätietoja: kiinko.fi | RAU-TATE

Talotekniikan RAU-valvojan koulutuksessa perehdyt koko RAU-valvontaprosessiin. Koulutuksessa syvennytään rakennusautomaatiourakoinnin ja valvonnan erityishaasteisiin, kuten suunnittelun ohjaukseen, töiden yhteensovittamiseen, toimintakokeisiin ja käyttöönottoon.

Talonrakennustyön valvojan koulutus

Seuraava toteutus 14.11.-11.12.2024
Lisätietoja: kiinko.fi | RAV

Hanki perustaidot valvojan tehtäviin ja tilaajan edun varmistamiseen. Koulutusohjelmassa käydään lävitse valvojan tehtävät ja vastuut sekä tutustutaan toimialan uusiin toimintamalleihin ja työkaluihin.

Jarkko Mahkonen
koulutuspäällikkö
jarkko.mahkonen@kiinko.fi
050 544 8561

Ninni Yletyinen
koulutussuunnittelija
ninni.yletyinen@kiinko.fi
040 667 1911

”Parasta koulutuksessa oli aktiivinen keskustelu mielenkiintoisista aiheista. Samoin oli kiva kuulla huippuasiantuntijoiden näkemyksiä eri asioihin. Koulutus herätti ajattelemaan oman työn tekemisen menetelmiä ja sitä, miten voisi vielä parantaa lisää omaa valvontatyötä.”

Tiedossa kasvua.

Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy ja Kiinteistöalan Koulutussäätiö Kiinko on viimeisintä tietoa tarjoava koulutuskumppani. Vahvista asiantuntijuuttasi!

Jaa tämä sivu: