Skip to content

Rakennuttamisen ja infran koulutukset
2024

Yhteistyössä Kiinko ja Rakli

Rakennuttamisen ja infran pätevöittävät koulutusohjelmat

Rakennuttajan pätevyyttä hakeville suunnattu RAP-koulutus sopii erityisesti sinulle, jolla on jo muutaman vuoden kokemus rakennuttajatehtävistä tai hankkeiden parissa toimimisesta. Koulutuksessa vahvistat tietojasi ja osaamistasi hankkeen eri vaiheista, keskeisestä lainsäädännöstä ja määräyksistä. Saat työkaluja mm. aikataulujen hallintaan, kokous- ja neuvottelutekniikkaan ja haastaviin tilanteisiin.

Vanhemman rakennuttajan pätevyyttä hakeville suunnattu RAPS-koulutus sopii erityisesti sinulle, joka toimit vaativien hankkeiden/projektien vetäjänä ja hankkeiden johtotehtävissä. 

Koulutukset toteutetaan pääasiassa hybriditoteutuksina, jolloin voit valita, osallistutko fyysisesti koulutustilassa vai etäyhteyksin. Verkostoitumisen vuoksi osa koulutusten jaksoista järjestetään lähitoteutuksina. Koulutuksissa on myös pelkkiä etäosioita.

FISEn hyväksymiin rakennuttajien RAP- ja RAPS-pätevyyskoulutuksiin voi osallistua, vaikka ei aikoisikaan hakea pätevyyttä tai kokemusvuodet eivät vielä riittäisi pätevyyden saamiseen. 

Rakennuttaminen 22 (RAP) – talonrakennukseen painottuva ohjelma

Koulutus sopii sinulle, joka toimit talonrakentamisen parissa. Koulutuksessa käsitellään rakennuttamista erityisesti toimitilarakennuttamisen uudisrakennuttamisen näkökulmasta, mutta koulutus sopii hyvin myös asunto- ja teollisuusrakennuttamisen parissa toimiville.

Ajankohta: 24.9.2024 – 6.3.2025
Lisätietoja: www.kiinko.fi/A101015

Infrahankkeen rakennuttaminen 21 (RAP)

Koulutus antaa infrastruktuurin rakennuttamisen ja tuottamisen perustaidot. Koulutuksen aikana käydään yksityiskohtaisesti läpi infraprojekti tilaajan ja rakennuttajan näkökulmasta.

Ajankohta: 24.9.2024 – 6.3.2025
Lisätietoja: www.kiinko.fi/A101017

Korjaushankkeen rakennuttaminen 19 (RAP)

Koulutuksen tavoitteena on antaa perustaidot korjausrakennushankkeen rakennuttajan/tilaajan tehtäviin.

Ajankohta: 1.10.2024 – 12.3.2025
Lisätietoja: www.kiinko.fi/A101018 

Rakennuttamisen johtaminen 24 (RAPS) – talon- ja infrarakentaminen

Koulutusohjelma antaa monipuolisen kuvan rakennetun ympäristön kehittämisestä ja tuottamisesta. Saat perusteellisen kuvan hankkeen rakennuttamisesta ja sen johtamisesta, hankkeen kulusta ja koko prosessiin liittyvien eri osa-alueiden johtamisesta.

Ajankohta: 26.11.2024 – 20.8.2025
Lisätietoja: www.kiinko.fi/A101019

Ota meihin yhteyttä:

Anu Karvonen, liiketoimintajohtaja, puh. 040 8245 989, anu.karvonen@kiinko.fi
Anne Pitkänen, koulutuspäällikkö, puh. 040 737 0534, anne.pitkanen@kiinko.fi
Mila Pallassalo, koulutussuunnittelija, puh. 040 412 3244, mila.pallassalo@kiinko.fi

Muita rakennuttamisen alan koulutuksia

Projektipäällikön koulutusohjelma

Projektipäällikön koulutusohjelmassa opit rakennusprojektin toteuttamisen keskeiset vaiheet, juridiikan, menetelmät ja työkalut.  Koulutus antaa samalla valmiuden arvostetun Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon tutkinnonosan suorittamiseen

Aloitus: syksy 2024
Kysy lisää: koulutuspäällikkö Jarkko Mahkonen, jarkko.mahkonen@kiinko.fi.

Rakennuttamisen ja sopimustekniikan perusteet 14 (RASO)

Koulutuksen aikana saat kokonaiskuvan rakennushankkeen kulusta, hankkeen eri vaiheista ja osapuolten vastuista, tehtävistä ja velvoitteista. Koulutuksen tavoitteena on antaa rakennuttamisen perustaidot henkilöille, joilla ei ole juurikaan kokemusta rakennushankkeen tilaamisesta/rakennuttamisesta.

Aloitus: 20.3.2025 – 4.6.2025

Lisätietoja: Rakennuttamisen ja sopimustekniikan perusteet – Kiinko

Hakeutuminen: www.kiinko.fi/A201020

Rakennuttajapätevyydet RAP (rakennuttaja) ja RAPS (vanhempi rakennuttaja) kuuluvat FISE Oy:n pätevyystoimintaan.  

Alempi pätevyystaso on rakennuttajan pätevyys (RAP), mikä merkitsee kykyä toimia hankkeen vetäjänä ja rakennuttamistehtävien hyvää hallintaa.  Vanhemman rakennuttajan RAPS-pätevyys edellyttää kykyä toimia hankkeen vetäjien esimiehenä ja hallita laadullisesti, teknisesti ja taloudellisesti vaativien rakennuskohteiden rakennuttaminen.

Mitä osallistujat odottivat koulutukselta ja miten toiveet täyttyivät? Miten he vahvistivat omaa ammattitaitoansa ja asiantuntijuuttaan? 

Lue osallistujien kokemuksia koulutuksista ja hanki itsellesi ideoita ja ajatuksia omalle koko työurasi kestävälle koulutuspolullesi sekä omalle kehittymisellesi meillä Kiinkossa!

Rakennuttamisen koulutusten osallistujat voivat osallistua koulutuksen päätteeksi lisämaksulliselle ammatilliselle opintomatkalle. 

Opintomatkan kohteina on viime vuosina ollut mm. Amsterdam, Berliini, Lontoo ja Dublin. Matkan aikana vierailemme ammatillisissa kohteissa ja tutustumme paikalliseen rakennuttamiseen, verkostoitumista unohtamatta. Kerromme matkoista lisää koulutusten aikana. Keväällä 2022 teimme opintomatkan Dubliniin, lue Mika Kukkosen blogikirjoitus matkasta!

Kokemuksia Kiinkon koulutuksista

Tiedossa kasvua.

Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy ja Kiinteistöalan Koulutussäätiö Kiinko on viimeisintä tietoa tarjoava koulutuskumppani. Vahvista asiantuntijuuttasi!

Jaa tämä sivu: